ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี  การทดสอบสารเคมี
                                                 ทดสอบองค์ประกอบทางเคมี                                              การทดสอบสารเคมี
การทดสอบสารเคมี  บันทึกคอมพิวเตอร์สำหรับผลการทดสอบ
                                                          การทดสอบสารเคมี                                       บันทึกคอมพิวเตอร์สำหรับผลการทดสอบ
ทดสอบความแข็ง
                                                            ทดสอบความแข็ง
ทดสอบผลกระทบ  ทดสอบผลกระทบ
                                                      ทดสอบผลกระทบ                                              การวิเคราะห์ทางเคมีแบบพกพา

การทดสอบแรงดึง
                                                         การทดสอบแรงดึง

ติดต่อเรา
โทรศัพท์มือถือ: 0086-(0)137 3616 4628
โทร : 0086-0573-86188862
แฟกซ์ : 0086-0573-86188863
อีเมล์ : sales@steel-tubes.com