Ngôn ngữ

 • English
 • français
 • español
 • português
 • русский
 • Deutsch
 • العربية
 • Indonesia
 • 日本語
 • Việt
 • Türkiye

Tiếp xúc

Nhà » Tiếp xúc

Liên hệ chúng tôi hình ảnh

Liên hệ chúng tôi hình ảnhTorich Interational Co., Ltd

Liên hệ chúng tôi hình ảnhTel:0086-0573-86188862

Liên hệ chúng tôi hình ảnhDi động:0086-(0)137 3616 4628

Liên hệ chúng tôi hình ảnhFax:0086-0573-86188863

Liên hệ chúng tôi hình ảnhEmail:sales@steel-tubes.com      torichlimited@gmail.com

Liên hệ chúng tôi hình ảnhMSN:torichlimited@hotmail.com

Liên hệ chúng tôi hình ảnhSkype:torichinternational

Liên hệ chúng tôi hình ảnhwebsite:www.steel-tubes.com

Thêm vào: Daqiao Phát triển Khu Haiyan,Tỉnh Chiết Giang,Đồ sứ

 

Liên hệ chúng tôi hình ảnh

Để lại một câu hỏi hay bình luận và các đại lý của chúng tôi sẽ cố gắng tham dự cho bạn trong thời gian ngắn