Ngôn ngữ

 • English
 • français
 • español
 • português
 • русский
 • Deutsch
 • العربية
 • Indonesia
 • 日本語
 • Việt
 • Türkiye

Quản lý chất lượng

Nhà » Giới thiệu » Quản lý chất lượng

Thành thử hoá học  Thử hoá học
                                                 Thành thử hoá học                                              Thử hoá học
Thử nghiệm hóa học  Ghi máy tính cho kết quả thử nghiệm
                                                          Thử nghiệm hóa học                                       Ghi máy tính cho kết quả thử nghiệm
Kiểm tra độ cứng
                                                            Kiểm tra độ cứng
Thí nghiệm va đập  Thí nghiệm va đập
                                                      Thí nghiệm va đập                                              Phân tích hóa chất cầm tay

Kiểm tra độ bền kéo
                                                         Kiểm tra độ bền kéo

LIÊN HỆ
Di động: 0086-(0)137 3616 4628
Tel : 0086-0573-86188862
Fax : 0086-0573-86188863
Email : sales@steel-tubes.com